top of page

Video Editing - EEC (Thailand 4.0)

Video : Thailand 4.0 Client : EEC (Eastern Economic Corridor)


Video นำเสนอภาพรวมและวิสัยทัศน์โครงการเมืองในอนาคตจากทาง EEC ใน Video ชุดนี้เป็นการนำเสนอศักยภาพของเมืองในอนาคตที่น่าสนใจในมุมมองต่างๆของการสร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่ง โดยความน่าสนใจและความท้าทายของ Video นี้คือการเลือกภาพประกอบที่มีความน่าสนใจ และสามารถเข้าใจได้โดยง่ายกับผู้ที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลโครงการนี้ โดย Ai-Deas ได้รับมอบหมายให้เป็นเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของการตัดต่อ Video และกำกับภาพที่ใช้นำเสนอทั้งหมดภายใน Video ชุดนี้ รวมไปถึงการจัดทำในส่วนของ Graphic ที่ใช้ในการประกอบการอธิบายทั้งหมดภายใน Video และการขึ้น 3D Modeling รูปแบบของเมืองจำลองภาพเสมือนจริง ที่สามารถนำเสนอให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจได้ โดย Ai-Deas ได้ตีโจทย์จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายของเมืองใหม่เมืองนี้ ให้มีความน่าสนใจและดึงศักยภาพในจุดต่างๆที่ควรนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบให้กระชับและตรงจุดมากที่สุด

 

Ai-Deas – Virtual meet Reality

ai.deasgroup@gmail.com

(66) 65 528 6259

 

Commentaires


bottom of page