top of page

Video Editing - EEC (Community Zone : Wangchan Valley )

Video : EEC (Community Zone : Wangchan Valley)

Client : PTTCommunity Zone ( Wangchan Valley ) หรือโซนเชิงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในวังจันทร์วัลเล่ย์เมืองในอนาคตที่เป็นวิสัยทัศน์ของเมืองในอุดมคติจากปตท. โดยโซนแห่งนี้จะเป็นโซนที่อยู่ด้านหน้าสุดของโครงการวังจันทร์วัลเล่ย์ตั้งอยู่ใน อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง โดย Ai-Deas ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกับทางปตท. เพื่อใช้เป็น Video ในการนำเสนอเกี่ยวกับโซน Community ที่รวบรวมห้างสรรพสินค้า, โรงแรม และโรงเรียนอยู่ด้วยกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโซนที่มีความน่าสนใจในเชิงของการใช้งานที่หลากหลายรวมไปถึงรูปแบบของอาคารที่มีความน่าสนใจที่สามารถนำเสนอความเป็นเมืองแห่งอนาคตจากทางปตท.ได้ การออกแบบจุดต่างๆหรือ Feature ต่างๆที่สอดแทรกอยู่ภายในอาคารทั้งหมดในโซนนี้ ได้รับการวิจัยมาจากข้อมูลเชิงพาณิชย์จากทีมปตท. ส่งต่อมายัง Ai-Deas เพื่อออกแบบอาคารที่มีความเป็นอนาคตแต่ยังอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่ทาง Ai-Deas ได้รับมอบหมาย สำหรับการทำ 3D Modeling อาคารทั้งหมดภายในโครงการรวมถึงการตัดต่อวีดีโอกึ่ง 3D Animation ถือได้ว่าเป็น Video Animation ที่มีความยาวระดับหนึ่ง จึงทำให้มีความซับซ้อนในเชิงของการตัดต่อและการเขียนเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ โดยไม่สับสนต่อบุคคลธรรมดาทั่วไปที่สนใจข้อมูลของ Community Zone แห่งนี้ รวมไปถึงการดึงดูดนักลงทุนที่สนใจจากเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวกับทางปตท.อีกเช่นกัน


 

Ai-Deas – Virtual meet Reality

ai.deasgroup@gmail.com

(66) 65 528 6259

 

Comentarios


bottom of page