top of page

Virtual Event - Virtual Reality 2021 & 2022, RECAP



1. Virtual ที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาพวกเราได้มีโอกาสเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง ใน 2 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือได้ว่าโลกในปัจจุบันเริ่มเห็นการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มใช้เทคโนโลยี Virtual เข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าของธุรกิจและกลุ่มลูกค้า


ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้การเข้าถึงงานที่จัดขึ้นนั้นได้ง่ายดายและตรงประเด็นมากกว่าเดิม การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในโลก virtual สามารถวิจิตรบรรจงและออกแบบได้ตามความต้องการของกลุ่มเจ้าของธุรกิจได้อย่างตรงเป้า มันจึงทำให้รูปแบบการนำเสนอผ่านโลก virtual reality ในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเข้าถึงโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อ


2. Vision คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาเราเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบันจะเริ่มเปลี่ยนถ่ายการนำเสนอไปยังรูปแบบของ virtual reality platform มากขึ้นโดยสิ่งที่เรากล่าวมาในข้างต้นเป็นเพียงแค่ step แรกของกลุ่มธุรกิจที่เริ่มหันมาสนใจในโลกของ virtual แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เราเชื่อว่า virtual เป็นสิ่งที่จะมาเป็นตัวเลือกในการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมต่อผู้คนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน ให้เชื่อมถึงกันได้ง่ายดายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราค่อนเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็คือการสร้างสังคมรูปแบบใหม่หรือเป็นแหล่งรวมผู้คนในโลกดิจิตอล เพื่อสร้างโลกในอุดมคติที่มีการผสมผสานระหว่างโลกดิจิตอลและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกันได้อย่างแนบเนียนผ่านตัวสื่อกลางอย่าง virtual reality หรือโลกของ meterverse ที่เราได้เห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วในปีที่ผ่านมาที่เกิดเป็นกระแสสังคมทุกคนต่างให้ความสนใจและพยายามที่จะก้าวเข้ามาในโลกเสมือนจริงแห่งนี้ แต่ใช้ว่าโลกเสมือนจริงจะเป็นเพียงแค่การเชื่อมต่อเดียวเสมอไปที่จะสร้างแหล่งผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาอยู่ในห้องหรือโลกเสมือนเดียวกันได้เพียงอย่างเดียว แต่มันยังสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบอื่นๆได้อย่างเช่นการประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่างๆมีเดียต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นก็ตาม ซึ่งนั่นก็คือการซ้อนทับของโลกเสมือนจริงเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างแนบเนียนนั่นจึงจะเป็นจุดที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าโลกของดิจิตอลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวการสร้างกิจกรรมต่างๆผ่าน application หรือเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ประตูด่านแรกเท่านั้น แต่มันยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายที่เรายังต้องทดลองและค้นหาต่อไป


3. ตั้งคำถาม

ด้วยวิสัยทัศน์หรือ vision ที่เรามองโลกของ virtual reality และ metaverse ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วด้วยประเด็นที่เราต้องการจะประสานโลกเสมือนมายังโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรที่ทำให้ผู้คนไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่รอบตัวเขาตลอดเวลาและจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ด้วยการตั้งคำถามแบบนี้จึงสื่อได้ว่าความสนใจของพวกเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันหรือที่กำลังจะมีในอนาคตแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือ habit ของผู้คนในยุคนี้ที่เรามองข้ามความสนใจหรือการกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปจากคนในยุคก่อน ซึ่งมันคือคำถามที่เราไม่สามารถชี้คำตอบได้อย่าง 100%แต่มันจะเป็นคำตอบที่เราต้องใช้เวลาในการค้นหาและกลับสังเกตพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าคนในยุคนี้กระทำในชีวิตประจำวันแบบซ้ำๆหรือขาดมันไม่ได้ ซึ่งนั่นก็จะทำให้เท่ากับว่าสิ่งใหม่ที่เราจะคิดเพื่อมาตอบปัญหาจากคำถามที่เราตั้งขึ้นมาว่า ประเด็นไหนหรือสิ่งใดที่จะสามารถเชื่อมผู้คนให้เข้ากับโลกเสมือนจริงแบบไม่ทันตั้งตัวได้นั่นเอง


Let’s Wrap Up!


ในปีที่ผ่านมา Ai-Deas ได้มีโอกาสเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง นับตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ธุรกิจต้องปรับตัวไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมนา การสร้างโลกจำลองเสมือนจริงอย่างเกมส์ ไปจนถึงงานออกแบบและก่อสร้างที่เริ่มใช้เทคโนโลยี Virtual เข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าของธุรกิจและกลุ่มลูกค้า


ด้วยวิสัยทัศน์ที่เรามองโลกของ Virtual Reality เรามองว่าการผสานกันของเทคโลยีและศิลปะในรูปแบบ Mixed Reality (MR) จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราไม่มากก็น้อย และจะเป็นคำถามที่เราใช้เวลาในการค้นหาคำตอบ พัฒนา และสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้งานให้ตอบโจทย์ปัญหา เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ๆในอนาคต


May You Find Happiness in this Wonderful Season

Merry Christmas and Happy New Year

 

Ai-Deas – Virtual meet Reality

ai.deasgroup@gmail.com

(66) 65 528 6259

 

Comments


bottom of page